Slovak Research Center

Slovak Research Center je spoločnosť združujúca lekárov rôznych špecializácií a zaoberajúca sa predovšetkým klinickými skúšaniami fázy II-IV. Klinické skúšania vykonávame v našich centrách v súlade so zásadami správnej klinickej praxe a tiež európskej a lokálnej legislatívy.
  • Pre pacientov

    viac
  • Chcete sa stať členom nášho tímu?

    viac